Malé elektroprevodovky sú súčasťou našich domácností a často o tom ani nevieme

Využitie elektroprevodoviek je najmä v priemyselných podmienkach, no tieto zariadenia sú neraz súčasťou aj našich domácností a my o tejto skutočnosti častokrát ani netušíme. Prítomnosť malých elektroprevodoviek je pomerne bežná napr. v mlynčekoch na mäso a iných malých elektropohonoch. Obľúbené elektroprevodovky je navyše možné rozšíriť o frekvenčný menič a ten je bezpochyby jedným z najužitočnejších vynálezov súčasnej doby. Vďaka tomuto zariadeniu máme následne možnosť prispôsobovať si otáčky medzi motorom a takouto prevodovkou, pričom v praxi môžeme hovoriť o rozpätí 0,1 otáčky až po maximum. Frekvenčný menič je neraz možné zakúpiť v jednom balíčku spolu s prevodovkou.  

Elektroprevodovky si taktiež vyžadujú svoju údržbu 

Elektroprevodovky a ich údržba
Starostlivosť o elektroprevodovky

Každému zariadeniu je potrebné venovať dostatočnú pozornosť v podobe pravidelnej údržby. Takto to funguje i v prípade elektroprevodoviek a pokiaľ im je venovaná potrebná starostlivosť, potom môže od nich majiteľ očakávať dlhodobo stabilný výkon. Pýtate sa ako môžete predísť zbytočným výpadkom prevodovky z praktického využitia? Prevencia je najlepším liekom aj v tomto smere, a tak je pravidelná kontrola skutočne na mieste. Pozrime sa preto na niektoré zo zásadných pravidiel dôležitých pre ich údržbu. Ak sa pozrieme na prostredie, v ktorom sú prevodovky umiestnené, tak aj tejto skutočnosti je nutné venovať nemalú dávku pozornosti. Samozrejmosťou by mal byť suchý priestor a tomuto miestu by sme mali zabezpečiť aj pravidelné čistenie. V rámci kontroly stavu a pravidelnej údržby sa povenujte tiež kontrolným portom, filtračným prvkom a magnetickým zberačom nečistôt. Ak sú teda elektroprevodovky uvedené do prevádzky, potom skontrolujte ich fungovanie a tu je potrebná absolútna zhoda s tým, čo je špecifikované zo strany výrobcu. Pomerne často dochádza k poruchám spôsobeným nerešpektovaním odporúčaní výrobcu a elektroprevodovky sú používané na vyššom výkone ako je ich vrchný limit. Takéto situácie sú pomerne náročné na odstránenie vzniknutých závad a taktiež z hľadiska finančnej záťaže pre podnik. Ako predísť takémuto stavu? Pomerne jednoducho, a preto je vhodné pri prevodovke zabezpečiť pravidelné meranie teploty. Prehrievanie je taktiež možné skontrolovať opticky a tento stav sa dá odhaliť na základe odfarbených puzdier alebo znehodnotenia komponentov vyrobených z plastu. Kontrolu možno realizovať i krátkym testom pomocou vody, ktorú nastriekate na prevodovku. Pokiaľ sa tekutina vyparí, dochádza k prehrievaniu. Viac sa dozviete na webovej stránke https://www.kelheim.sk/.