Čo to stykač je a načo nám slúži?

Jednoducho povedané slúži ako vypínač, prostredníctvom ktorého môžeme zapínať a vypínať elektrické spotrebiče. Táto mechanika je veľmi dôležitá, pretože stykač dokáže zniesť aj veľmi veľké množstvo elektrického prúdu. Na stykače môžu byť pripojené mnohé zásuvky v domácnosti a taktiež spotrebiče.

Aké je jeho využitie?

Stykač a jeho uplatnenie
Funkcia stykača v technike

V mnohých prípadoch pri práci s elektrinou môžu nastať nebezpečné situácie, kedy okolnosti sú naozaj nepríjemné. V prípade nebezpečenstva, stykač slúži ako hlavná rozvodňa, kedy môžete vďaka jednému hlavnému vypínaču zastaviť prívod elektrického prúdu. Nejde o klasické vypínače ale o také, ktorých jedna časť je vyčnievajúca aby sa mohlo okamžite, aj keď veľkou silou, udrieť na vypínač. Ako sme už spomenuli, cez stykač prechádza aj väčšie množstvo elektrického prúdu, kedy sú naň napojené aj iné elektrické spotrebiče. Pokiaľ vás oslovil mali by ste vedieť, že je vyrobený v dvoch prevedeniach. Odlišujú sa hlavne tým, aký prúd cez ne prechádza. Môže to byť jednosmerný elektrický prúd alebo striedavý elektrický prúd. V prípade kedy je stykač ovládaný striedavým prúdom, môže nastať nepríjemný zvuk, ktorý je spôsobený v určitých hodnotách vysokými vibráciami. V prípade, kedy je stykač ovládaný jednosmerným prúdom, nevydáva žiadny zvuk, maximálne započujete mierne cvaknutie.

Ako stykače fungujú?

Dôležitý je prívod elektrického napätia, ktoré je nevyhnutné na jeho prácu. Cez stykač prechádza spomínaný jednosmerný alebo striedavý prúd, ktorý následne vytvorí magnetické pole, čo umožní zapínanie a vypínanie napojených spotrebičov. Spotrebiče, ktoré sú napojené majú v mnohých prípadoch vyššie elektrické napätie a práve preto je vhodný práve pre ne. Využitie si našiel v auto mechanike a mechanike, kde sa využívajú motory, ďalej aj v bežných domácnostiach a hlavne pri práci s vysokým napätím kde je nesmierne dôležitá bezpečnosť a hlavný vypínač prísunu elektrických prúdov. Pokiaľ rozmýšľate nad tým, kde ho uložíte, nemusíte si z toho robiť ťažkú hlavu pretože stykač sa môže umiestniť kamkoľvek a taktiež jeho poloha je všestranná. Pri správnej prevádzke je dôležitý správny výber veľkosti stykača. Je nesmierne dôležité, aby jeho celková práca sa neustále kontrolovala, či je v poriadku a či nedochádza k určitým malým skratom. Postupom času a rokov, je potrebné aby sa určité jeho súčasti menili a čistili, ktoré môžu byť podpísané časom. Ak ste sa rozhodli pre takýto stykač nebudete ľutovať, pretože vám uľahčí prácu a hlavne dodá vám bezpečnosť pretože pri práci s elektrickým prúdom je nevyhnutná. Pre viac dostupných informácii navštívte internetovú stránku http://www.legrand.sk/