Kto môže získať dotácie na tepelné čerpadlá?

Pri zabezpečovaní udržateľnej spotreby energie zohrávajú rozhodujúcu úlohu tak majitelia domov, ako aj nájomníci, a to najmä s nástupom tepelných čerpadiel, ktoré sú ekologickejšou alternatívou tradičných vykurovacích systémov. Dostupnosť dotácie na tepelné čerpadlá sa však môže pre tieto dve skupiny líšiť. Majitelia domov sú často príjemcami týchto stimulov, keďže sa často poskytujú prostredníctvom vládnych programov zameraných na energeticky efektívnu modernizáciu domov. Zvyčajne musia spĺňať špecifické kritériá, ako napríklad bývanie v energeticky efektívnom dome a použitie systému tepelného čerpadla v ich primárnom bydlisku. Na druhej strane, nájomcovia môžu mať ťažšie získať takéto dotácie, pretože nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti. Ak sú však prenajímatelia ochotní, môžu požiadať o granty alebo stimuly dostupné na modernizáciu nehnuteľnosti. Nájomcovia môžu mať z týchto dotácií aj nepriamy úžitok, keďže po inštalácii tepelného čerpadla môžu mať nehnuteľnosť nižšie náklady na energie. Je nevyhnutné preskúmať dostupné miestne alebo národné programy, aby ste lepšie pochopili, kto a kedy môže získať dotácie na tepelné čerpadlá.

Osoby s nízkym až stredným príjmom a dotácie na tepelné čerpadlá

Vzduchové tepelné čerpadlo vs. geotermálne: čo je lepšie? | Zdravé bývanie

Osoby s nízkymi až strednými príjmami často čelia problémom pri financovaní nákladov na efektívne vykurovanie a chladenie svojich domovov. Na boj proti tomu boli vytvorené rôzne programy, ktoré im majú pomôcť pri obstarávaní tepelných čerpadiel za nižšie náklady. Takéto dotácie spravidla ponúka vláda, miestne samosprávy, energetické spoločnosti alebo neziskové organizácie. Príjemcovia týchto dotácií sa zvyčajne určujú podľa určitých kritérií, ako je výška príjmu, veľkosť rodiny, lokalita a niekedy aj stav ich súčasného vykurovacieho systému. Napríklad v Spojených štátoch amerických poskytuje Federálny program energetickej pomoci pre domácnosti s nízkymi príjmami (LIHEAP) pomoc domácnostiam s nízkymi príjmami na pokrytie nákladov na energie v domácnosti, prípadne aj na inštaláciu tepelných čerpadiel. Podobne v Spojenom kráľovstve ponúka program Eco Affordable Warmth Scheme finančné prostriedky na energeticky účinné zlepšenia v domácnostiach tých, ktorí spĺňajú osobitné kritériá. Preto jednotlivci s nízkym až stredným príjmom, ktorí majú problémy s nákladmi na vykurovanie, môžu získať dotácie na tepelné čerpadlá, ktoré predstavujú nákladovo efektívnejšie a udržateľnejšie riešenie pre ich domovy. Ak chcete zistiť oprávnenosť, musíte sa obrátiť na miestne a národné programy energetickej pomoci.