Zváranie s využitím elektródy na liatinu

Zváranie liatiny prostredníctvom oceľových elektród na liatinu môžeme vďaka rokmi overenej praxe zrejme zaradiť medzi najdostupnejšie metódy. Nevýhodou môže byť v niektorých prípadoch fakt, že za pomoci elektród na liatinu dochádza pri menej skúsených zváračoch k nevyhovujúcej kvalite zvaru. Elektrody na liatinu by teda radšej mali chytať do rúk zvárači, ktorí už majú niečo za sebou. Vyššia chybovosť môže pri nižšej miere skúseností vznikať najmä v dôsledku nestabilnej väzby zváranej ocele s liatinou. To je spôsobené najmä zmršťovaním týchto materiálov počas zvárania a po ňom. 

Oceľové elektródy na liatinu a ich špecifiká 

Elektrody na liatinu pre zváračov
Špecifiká o elektródach na liatinu

Zváranie materiálu akým je liatina, sa v praxi využíva najmä pri produkcii liatinových konštrukcií a rôznych opravách. Paleta využiteľnosti je pomerne široká a v závislosti od využitia výrobku sa na zvary kladú aj rôzne nároky. Pri zváraní pomocou oceľových elektród na liatinu dochádza k prenikaniu liatiny do zvarového kovu, v dôsledku čoho je úroveň výskytu uhlíka veľmi vysoká. Príkladom, kedy je možné využiť oceľové elektródy na liatinu je valec určený na liatinu, ktorý je z vysoko tvrdenej uhlíkovej ocele. Tento materiál navyše obsahuje vysokú úroveň kremíka, mangánu a častokrát i fosfor, síru a ďalšie látky, ktoré pochádzajú z liatiny. Vďaka rýchlemu chladeniu je zabezpečená vyššia úroveň pevnosti kovu a uloženého materiálu v zónach, ktoré sú blízke miestu zvaru. Miesto medzi zvarovým kovom a základňou je charakteristické vytvorením vrstvy bielenej liatiny, ktorá má šírku približne 1 mm. Následne vzniká vrstva tvrdenej liatiny a tá má šírku o niečo väčšiu. Vďaka oceľovej elektróde dochádza k vytvoreniu zváracieho švu. Ten však následne nie je možné spracovávať s využitím rezného nástroja. V poradí treťou tvorenou vrstvou je tá, ktorá pozostáva z materiálu elektródy. V zváračskom cechu sú bezpochyby majstri, ktorí zvárajú výrobky z liatiny v rámci svojho remesla radšej s využitím iných techník. Ako sme spomínali vyššie, táto metóda je určená najmä pre skúsených zváračov, pričom niektorí z nich ju považujú dokonca za najefektívnejšiu. Ak vám preto oceľové elektródy na liatinu a liatina samotná nejdú dohromady, vedzte, že sa to dá. Je však potrebné poznať všetky technologické nuansy zvárania a zákonitosti tohto remesla. Vtedy sa totižto dá vytvoriť vysoko spoľahlivý spoj, ktorý dokáže výslednému produktu zabezpečiť dlhodobú využiteľnosť.  

Bližšie informácie o elektródach na liatinu nájdete na internetovej stránke https://www.interweld.sk/.