Mzdové účtovníctvo a úvod do tejto časti firmy

Mzdové účtovníctvo, ako už zjavne z názvu vyplýva, sa prioritne zaoberá mzdou akou takou a všetkými jej súčasťami. V rámci mzdového účtovníctva môžeme mzdu definovať ako odmenu zamestnanca za odvedenie požadovanej a vopred dohodnutej práce. Súčasťou mzdového účtovníctva je rozlišovanie hrubej (brutto) a čistej (netto) mzdy a podľa toho sa aj v rámci neho a rovnako tak aj celého podnikania uplatňujú rozdielne prístupy. Hrubá mzda sa dá veľmi jednoducho opísať ako tá pred zdanením, pod čistou následne rozumieme sumu poukázanú na účet zamestnanca alebo vyplatenú do jeho rúk v hotovosti. Predstavuje teda čiastku po odpočítaní všetkých odvodov a daní a pokiaľ sa tejto problematike nevenujete, viete použiť niektorú z webových kalkulačiek na jej výpočet. 

Čím sa zaoberá mzdové účtovníctvo 

Mzdové účtovníctvo je pre účtovníčku hračka
Náklady na mzdové účtovníctvo

Do spomínaných kalkulačiek stačí zadať hodnotu hrubej mzdy a v zlomku sekundy vám vypočíta čistú mzdu, rozpísané sumy všetkých odvodov, daň a taktiež superhrubú mzdu (dôležitý údaj najmä pre zamestnávateľa). Samozrejme, že ľudia ktorých agendou a náplňou práce je práve vedenie mzdového účtovníctva s týmito kalkulačkami nepracujú a využívajú na svoju prácu špeciálne mzdové a účtovné softvéry. Do kategórie odvodov zrážaných z hrubej mzdy patrí zdravotné a nemocenské poistenie, sociálny odvod, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Uvedená superhrubá mzda navyše zahŕňa aj položky typu garančný fond, rezervný fond a úrazové poistenie. Toto všetko je súčasťou mzdového účtovníctva a ľudia pracujúci v tomto obore musia neustále sledovať legislatívne zmeny, ktorými ho štát reguluje. Mzdové účtovníctvo ako také však nepozná len finančnú podobu mzdy, ale taktiež tzv. mzdu naturálnu. Zákon takúto formu odmeňovania umožňuje, no na druhej strane ju aj pomerne prísne reguluje a v praxi sa vyskytuje vo veľmi obmedzenej miere. Zamestnanec tak nemusí do výplatného termínu tŕpnuť, že odmenený bude len výsledkom svojej práce. Pozor však na skutočnosť, že nie každé finančné plnenie zo strany zamestnávateľa je možné považovať za mzdu. Častokrát si to tak zamestnanci vysvetlia a medzi takto chybne zaraďované plnenia radíme odstupné, cestovné náklady či daňový bonus na dieťa. Ak chce napríklad tento zamestnanec žiadať o úver v banke, neraz sa domnieva, že do akceptovanej mzdy sú zahrňované aj tieto úhrady. 

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke https://www.easystart.sk/.