Aj pšenica by mala byť zakladaná pri dodržiavaní určitých zásad

Sejba pšenice, tak ako pri celej rade iných poľnohospodárskych plodín, je potrebné už pri zakladaní porastu dodržiavať niekoľko zásadných pravidiel. Tie sa týkajú letnej i ozimnej formy a na celkovú výnosnosť majú zásadný vplyv. Ak sa pestovateľ pšenice dopustí týchto chýb už pri zakladaní, tak drvivá väčšina z nich sa neskôr už napraviť nedá a takýmto konaním je ovplyvnená prakticky celá sezóna. Z hľadiska poľnohospodárskych podmienok je naša krajina veľmi rôznorodá a z tohto dôvodu je potrebné jednotlivé pravidlá zakladania pšenice prispôsobiť lokálnym podmienkam. Pšenica a spôsob jej zakladania sú teda v praxi ovplyvnené viacerými faktormi. Niektoré z nich vie človek svojou činnosťou ovplyvniť, no niektoré sú absolútne neovládateľné. 

Pšenica a spôsob jej zakladania ovplyvňujú viaceré faktory

Pšenica na poliach
Zakladanie pšenice

Medzi človekom ovplyvniteľné faktory zakladania pšenice patria najmä poveternostné vplyvy počasia a tie ovplyvňujú rastliny od momentu založenia ich porastu až po samotný proces zberu úrody. Na prvý pohľad by sa to tak javiť nemuselo, no aj s vplyvmi počasia vie pestovateľ pšenice bojovať, avšak len do určitej miery. Možnosťou je napr. rešpektovanie určitých zásad v rámci technológie pestovania a tu hovoríme najmä o správnom spôsobe zakladania porastu. Pestovateľ však vie zmierniť aj ostatné dopady a aktívnym spôsobom vie bojovať proti ich negatívnym vplyvom. Aktívny prístup dokáže v tomto smere mnohé zmeniť a na mysli máme  napr. správny výber predplodiny, prípravu pôdy v bežnom období a aj období pred sejbou, správne načasovanie sejby a dôležitú úlohu zohrávajú aj koľajové medziriadky. Jedno z hlavných zásad je, že pšenica musí byť siata do dobre pripravenej a uloženej zeminy. Na tento stav do zásadnej miery vplýva aj predplodina a dôležitým je aj termín jej zberu. Spôsob jej zberu je taktiež dôležitým faktorom a na následnú úrodu pšenice má vplyv aj množstvo zvyšok týchto rastlín zanechaných na pôde v procese jej zberu. Jedným zo základných procesov v otázke prípravy pôdy je aj samotná dĺžka obdobia vyčlenená pre rast medziporastu. Ak sa chcete o danej téme dozvedieť viac kliknite na webovú stránku http://www.osivo.sk/ a dozviete sa informácie nielen o pšenici.