They can be used as part of an Atlanta weight loss program, but it is equally important that you maintain a healthy diet and take enough exercise to prevent a build-up of hard abdominal fat that is so dangerous to your health. check these guys out Moreover, your weight loss program will most likely include some form of physical exercise. It will be easy for you to lose weight if you look at the exercising aspect of the program as fun and recreational, instead as a form of forced activity. In addition, you can also benefit from combining one of the prescription diet pills with you weight loss programme so that you see visible results. liquid diet weight loss There are several weight loss teas to select from. Gourmet Chinese teas are a good option. These totally organic teas reside from the mountains of China. In the Lion Peak Mountain you can find Xi Hun Longjing tea, Yellow Mountain (Moa Feng tea) And Lu Shan (Misty Cloud tea). They are all very tasty teas. You can use about 700 different sorts of gourmet teas you may purchase. fast weight loss diets Role of milk proteins in recovery process garcina cambogia weight loss As with diabetics, heart disease patients should work out with a partner, and carry emergency identification and medication when exercising. health meal plans for weight loss Druhá svetová |
Top News

Spoločné slovensko-maďarské dejiny vypĺňa mnoho svetlých momentov, no aj konfliktov a nevraživosti. V hodnotení prvej Viedenskej arbitráže z novembra 1938 a následného vývoja na arbitrážnom území nebudú slovenskí a maďarskí historici zrejme nikdy jednotní. V princípe to nie je problém. Práve naopak, interpretačné rozdiely môžu viesť k hľadaniu širokodimenziálneho a nie veľmi zúženého obrazu, vytvoreného z nacionálneho, ba niekedy až nacionalistického zorného uhla.

Read More →

Hovorí sa, že história ako neexaktná veda (na rozdiel od matematiky či fyziky) by mala byť o diskusii. V prípade takej horúcej témy, akou sú slovensko-maďarské vzťahy, respektíve prvá Viedenská arbitráž a udalosti s ňou spojené, sa to priam vyžaduje. Na otázky odpovedajú historici doc. Attila Simon, PhD. (Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne) a doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre).

Read More →

Rola Jánosa Esterházyho je dodnes diskutabilnou vo vzťahu maďarskej a slovenskej historiografie. Podľa maďarského postoja mal pozitívnu, kým podľa slovenského negatívnu historickú rolu.[1] Maďarská historiografia píše o ňom s uznaním. Podľa jeho vystúpení možno Esterházyho pokladať jednoznačne za opozičného, jeho politický a morálny postoj bol podľa toho nasledovaniahodný v Československu a tiež na Slovensku. Okrem toho sa v maďarskej odbornej literatúre objavuje predovšetkým ako kritik totalitných opatrení. Podľa maďarského chápania počas svojho života urgoval zmierenie, vyrovnanie a podanie si rúk medzi dvoma národmi, čo pokladal za historický príkaz a hlásal ich svojimi slovami, ako aj činmi. V mojom článku sa snažím ukázať ho objektívne a nestranne.

Read More →

Prvá Viedenská arbitráž z 2. novembra 1938 zásadným spôsobom prekreslila mapu vtedajšej strednej Európy. Korektúry hraníc najväčšmi zasiahli Slovensko, ktoré v dôsledku rozhodnutia nemecko-talianskej rozhodcovskej komisie prišlo približne o pätinu svojho územia. Nové hraničné línie so susednými štátmi vyvolávali na slovenskej strane okamžite po ich vymedzení prejavy pobúrenia a pocity krivdy.

Read More →

Mníchovská dohoda uzatvorená 29. septembra 1938 zmenila územné a politické usporiadanie Československa. Jej súčasťou bol aj dodatok, ktorý stanovil, že do troch mesiacov sa vyriešia územné požiadavky Poľska a Maďarska voči ČSR. Poľsko obsadilo Tešínsko, neskôr ohlásilo nároky na severný Spiš a Oravu, Maďarsko malo záujem zvolať medzištátne rokovania.

Read More →

Na jeseň 2012 Ústav pamäti národa uviedol nový dokumentárny film s jednoduchým, no o to príznačnejším názvom Arbitráž. Film si odkrútil svoju premiéru doslova pár dní po jeho finalizácii. Členovia štábu ho prezentovali vo viacerých slovenských mestách – najmä v tých, ktoré sa po novembri 1938 stali na vyše šesť rokov súčasťou Maďarska (Košice, Komárno, Veľké Kapušany, Galanta a i.). O zaujímavostiach z fázy príprav, natáčania i verejných prezentácií sme sa porozprávali s producentom a historikom v jednej osobe, Mgr. Jánom Mitáčom (Ústav pamäti národa).

Read More →

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress