drug test for xanax detection times buy xanax no prescription xanax generic brand name

tramadol for dogs and side effects tramadol online no prescription tramadol 50/ 100 mg

soma for muscle cramps order soma online soma online cheap

hydrocodone side effects nih generic hydrocodone hydrocodone high tolerance

xanax bars 25mg xanax depression xanax and alcohol and weed

valium 97 diazepam 10mg valium brand vs generic

order cheap ambien purchase ambien ambien generic no prescription

tramadol hydrochloride 50 mg addiction tramadol 100mg buy tramadol online no prescription cod

valium side effects buy diazepam valium high how long does it last

que causa la contaminacion del medio ambiente wikipedia order ambien ambien cr coupon free

Top News

Rok 2014 bol plný polokrúhlych a okrúhlych výročí udalostí, ktoré na históriu nezvyčajne mocným hlasom zarezonovali i vďaka pomerne veľkej medializácii v podstate v celej spoločnosti. Najmä sedemdesiatinami Slovenského národného povstania Slovensko v lete doslova žilo. V roku 2015 sa po pripomenutí si konca druhej svetovej vojny pravdepodobne všetko vráti takpovediac do normálu.

Read More →

Tomáš Klubert patrí v komunite priaznivcov vojenských dejín k známym autorom. Meno tohto autora, v súčasnosti pracovníka Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa, si väčšina čitateľov vojenskohistorickej literatúry spája s monografiou Obrnené jednotky v SNP (2007). Po tomto titule a populárno-prehľadovej publikácii Veľkí vojvodcovia na Slovensku (2013) nedávno T. Klubertovi vyšiel v poradí tretí samostatný knižný titul s názvom Smrť sa volala Schill (2014).

Read More →

V dňoch 11. – 12. mája 2015 sa v priestoroch Mestského úradu v Považskej Bystrici uskutoční v poradí už IV. ročník konferenčného cyklu Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989. Témou tohtoročnej konferencie je Slovensko a Európa v rokoch 1938 – 1989. Podujatie organizujú Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Mesto Považská Bystrica.

Read More →