soma drug detection time buy soma soma san diego twitter

generic xanax not working buy xanax no prescription buy xanax online prescription

valium online paypal buy valium online valium to buy

order ambien without rx buy ambien online no prescription not sleeping even with ambien

tramadol withdrawal valium buy tramadol no prescription bijsluiter tramadol hcl sandoz 50 mg

valium compared to klonopin buy valium online how many 5mg valium equals a xanax bar

ambien and pre-employment drug testing michaelpsilakis.com/ambien/ generic ambien cr vs ambien cr

Top News

Rok 2014 bol plný polokrúhlych a okrúhlych výročí udalostí, ktoré na históriu nezvyčajne mocným hlasom zarezonovali i vďaka pomerne veľkej medializácii v podstate v celej spoločnosti. Najmä sedemdesiatinami Slovenského národného povstania Slovensko v lete doslova žilo. V roku 2015 sa po pripomenutí si konca druhej svetovej vojny pravdepodobne všetko vráti takpovediac do normálu.

Read More →

Tomáš Klubert patrí v komunite priaznivcov vojenských dejín k známym autorom. Meno tohto autora, v súčasnosti pracovníka Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa, si väčšina čitateľov vojenskohistorickej literatúry spája s monografiou Obrnené jednotky v SNP (2007). Po tomto titule a populárno-prehľadovej publikácii Veľkí vojvodcovia na Slovensku (2013) nedávno T. Klubertovi vyšiel v poradí tretí samostatný knižný titul s názvom Smrť sa volala Schill (2014).

Read More →

V dňoch 11. – 12. mája 2015 sa v priestoroch Mestského úradu v Považskej Bystrici uskutoční v poradí už IV. ročník konferenčného cyklu Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989. Témou tohtoročnej konferencie je Slovensko a Európa v rokoch 1938 – 1989. Podujatie organizujú Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Mesto Považská Bystrica.

Read More →