Top News

Povojnové generácie, ktoré nezažili obdobie 30. a 40. rokov minulého storočia, si málokedy uvedomujú, ako sú hranice európskeho kontinentu krehké. Stačí jeden revolučný výbuch v podobe vzostupu totalitarizmu a celý systém usporiadania Európy, medzinárodných vzťahov a v konečnom dôsledku i morálnych hodnôt sa môže zrútiť ako domino.

Read More →

Obdobie Slovenského štátu (Slovenskej republiky) z rokov 1939 – 1945 nie je len obyčajným úsekom šiestich rokov našich dejín. Ide o turbulentnú etapu doslova nabitú udalosťami, ktorých interpretácia dodnes vyvoláva iskrivé diskusie plné emócií. Pri ťažkaní pozitív a negatív stoja neraz samotní historici pred dilemou, čo možno pri jej hodnotení považovať za relevantnejšie: či dosiahnutie historicky prvej samostatnosti Slovenska, jeho hospodársky rozmach, relatívne dobré životné podmienky majoritného obyvateľstva, oproti niektorým iným krajinám bezpochyby voľnejší režim alebo naopak, fakt úzkeho spojenectva s nacistickým Nemeckom, perzekúcie politických odporcov a Židov vyústiace až do ich fyzickej likvidácie v koncentračných táboroch a autoritatívny charakter ľudáckej vlády. Spomenuté disharmonizujúce problémy už historiografia dokázala solídne zmapovať, presnejšie „preorať“ nanovo i po roku 1989.

Read More →

V priebehu druhej svetovej vojny vzniklo na Slovensku viacero partizánskych jednotiek. Medzi tie najstaršie a najznámejšie patrí II. partizánska brigáda gen. M. R. Štefánika. Vznikla z malej skupiny, ktorú zorganizoval por.del. Viliam Žingor v priebehu zimy 1943/44. Postupne jej počty pod vplyvom udalostí na Slovensku a vo svete narastali.

Read More →

Priestor Krupinskej planiny[1] sa stal súčasťou slobodného povstaleckého územia od začiatku Slovenského národného povstania (SNP alebo Povstanie) 29. augusta 1944. Z hľadiska plánovanej obrany strategického trojuholníka Zvolen – Banská  Bystrica – Brezno bol akýmsi predpolím obrany Zvolena z južného smeru od slovensko-maďarskej hranice. Mali sa na nej podieľať armádne jednotky. Nepriaznivý vývoj na povstaleckých frontoch a nasadzovanie vojakov na najviac ohrozené úseky viedol k tomu, že sa prístup ku Zvolenu od juhu a obrana regiónu Krupinskej planiny zverila partizánskym jednotkám.[2] Tým sa aj v tomto dovtedy relatívne pokojnom kraji začali rozmiestňovať početnejšie oddiely partizánov.

Read More →

Partizánske hnutie na Slovensku existovalo počas rokov 1944 – 1945 v rôznych organizačných formách, od menších oddielov až po väčšie brigády či zväzky.[1] Pozornosť historikov sa zvykne venovať predovšetkým rozsiahlejším útvarom, nakoľko práve tie mali dostatok prostriedkov podnikať väčšie akcie proti nepriateľovi.[2] Mimo pozornosť zostávajú skupiny menšie, prevažne s regionálnou pôsobnosťou, ktoré viac či menej spolupracovali s ďalšími partizánskymi jednotkami a podľa možností vyvíjali odbojovú aktivitu.

Read More →

K téme Slovenského národného povstania bolo počas rokov 1948 – 1989 natočených a uvedených veľké množstvo hraných i dokumentárnych filmov, televíznych inscenácií či divadelných hier. Prvé diela o Povstaní dokonca vznikali ešte pred februárom 1948, teda takmer ihneď po skončení druhej svetovej vojny.

Read More →

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress