Calorie Burning Counter And Train For Weight Loss a fantastic read There are no words to describe my anguish over Chris Benoit. May God have mercy on his soul, and may God take Benoit s wife Nancy and son Daniel into his arms in Heaven. where can i get garcinia cambogia extract weight loss 1. One of the most effective home remedies for glaucoma is vitamin C. It is an antioxidant which is water soluble and helps in improving vision and relieving the eye pressure. But remember to consult your physician before taking any supplements. the most effective weight loss supplement - Hoodia Weightloss Pills are made from the extract of the amazing Hoodia Gordonii plant which studies have shown will help you lose weight. weight loss an Lemonade Master Cleanse is one of the best forms of detox diets. Weight loss lemon detox drinks don t just help you lose weight it also helps improve your overall health. otc weight loss pill Druhá svetová |
Top News

Spoločné slovensko-maďarské dejiny vypĺňa mnoho svetlých momentov, no aj konfliktov a nevraživosti. V hodnotení prvej Viedenskej arbitráže z novembra 1938 a následného vývoja na arbitrážnom území nebudú slovenskí a maďarskí historici zrejme nikdy jednotní. V princípe to nie je problém. Práve naopak, interpretačné rozdiely môžu viesť k hľadaniu širokodimenziálneho a nie veľmi zúženého obrazu, vytvoreného z nacionálneho, ba niekedy až nacionalistického zorného uhla.

Read More →

Hovorí sa, že história ako neexaktná veda (na rozdiel od matematiky či fyziky) by mala byť o diskusii. V prípade takej horúcej témy, akou sú slovensko-maďarské vzťahy, respektíve prvá Viedenská arbitráž a udalosti s ňou spojené, sa to priam vyžaduje. Na otázky odpovedajú historici doc. Attila Simon, PhD. (Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne) a doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre).

Read More →

Rola Jánosa Esterházyho je dodnes diskutabilnou vo vzťahu maďarskej a slovenskej historiografie. Podľa maďarského postoja mal pozitívnu, kým podľa slovenského negatívnu historickú rolu.[1] Maďarská historiografia píše o ňom s uznaním. Podľa jeho vystúpení možno Esterházyho pokladať jednoznačne za opozičného, jeho politický a morálny postoj bol podľa toho nasledovaniahodný v Československu a tiež na Slovensku. Okrem toho sa v maďarskej odbornej literatúre objavuje predovšetkým ako kritik totalitných opatrení. Podľa maďarského chápania počas svojho života urgoval zmierenie, vyrovnanie a podanie si rúk medzi dvoma národmi, čo pokladal za historický príkaz a hlásal ich svojimi slovami, ako aj činmi. V mojom článku sa snažím ukázať ho objektívne a nestranne.

Read More →

Prvá Viedenská arbitráž z 2. novembra 1938 zásadným spôsobom prekreslila mapu vtedajšej strednej Európy. Korektúry hraníc najväčšmi zasiahli Slovensko, ktoré v dôsledku rozhodnutia nemecko-talianskej rozhodcovskej komisie prišlo približne o pätinu svojho územia. Nové hraničné línie so susednými štátmi vyvolávali na slovenskej strane okamžite po ich vymedzení prejavy pobúrenia a pocity krivdy.

Read More →

Mníchovská dohoda uzatvorená 29. septembra 1938 zmenila územné a politické usporiadanie Československa. Jej súčasťou bol aj dodatok, ktorý stanovil, že do troch mesiacov sa vyriešia územné požiadavky Poľska a Maďarska voči ČSR. Poľsko obsadilo Tešínsko, neskôr ohlásilo nároky na severný Spiš a Oravu, Maďarsko malo záujem zvolať medzištátne rokovania.

Read More →

Na jeseň 2012 Ústav pamäti národa uviedol nový dokumentárny film s jednoduchým, no o to príznačnejším názvom Arbitráž. Film si odkrútil svoju premiéru doslova pár dní po jeho finalizácii. Členovia štábu ho prezentovali vo viacerých slovenských mestách – najmä v tých, ktoré sa po novembri 1938 stali na vyše šesť rokov súčasťou Maďarska (Košice, Komárno, Veľké Kapušany, Galanta a i.). O zaujímavostiach z fázy príprav, natáčania i verejných prezentácií sme sa porozprávali s producentom a historikom v jednej osobe, Mgr. Jánom Mitáčom (Ústav pamäti národa).

Read More →

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress