Po vypuknutí SNP pred zjazdom[1] samostatné orgány a organizácie sociálnodemokratickej strany (SDS) na rozdiel od komunistickej strany, na povstaleckom území nevznikli a nezačali legálne pracovať. Ako napísal Gustáv Husák, „vedúci sociálnodemokratickí predstavitelia nechceli zakladať vlastné organizácie a žiadali, aby hneď od začiatku sa budovala jednotná strana.“[2] Toto Husákovo tvrdenie historické pramene ani nepotvrdzujú a ani nevyvracajú.

Read More →

Po zmiernení hospodárskej krízy v roku 1934 začali prijímať štátne orgány v Československu koncepčnejšie a systémovejšie opatrenia na spriemyselňovanie Slovenska. V 30-tych rokoch 20. storočia sa po výraznejších zásahoch štátu do ekonomiky zvýšilo aj úsilie hospodárskych kruhov Slovenska o riešenie  problému iniciovania industrializačného procesu slovenského hospodárstva s pomocou štátu.

Read More →

Masový deštrukčný rozmer 2. svetovej vojny sa prejavil takmer vo všetkých elementoch spoločenskej či hospodárskej sféry ľudstva. Bolo tomu tak vo svete, ako i v reáliách územia dnešnej Slovenskej republiky. Priame vtiahnutie do militantných udalostí, predovšetkým prostredníctvom niekoľkomesačného militantného prechodu, nesúceho sa slovenským územím od augusta 1944 do mája 1945, ovplyvnilo ďalší vývoj regiónov. Na základe tohto dejinného priebehu udalostí došlo k nevyhnutným negatívnym sprievodným javom. Nastal sociálny, materiálny a celkový hospodársky úpadok v krajine. Dôsledky  sa začali prejavovať okamžite po skončení vojny.

Read More →

V období medzi nastolením komunistického mocenského monopolu vo februári 1948 a oslobodením Slovenska jednotkami Červenej armády existoval v ČSR špecifický politický režim tzv. ľudovej demokracie. Jeho odlišnosť od predchádzajúceho ľudáckeho a nasledujúceho komunistického režimu spočívala v existencii určitej plurality a limitovanej demokracie.

Read More →

Krátko pred oslavami 70. výročia Slovenského národného povstania rozvírila hladinu historickej obce informácia o novom televíznom dokumente o SNP. Zniesla sa naň všeobecná kritika, žiadalo sa aby nebol vysielaný, padali otázky ako vôbec mohol byť natočený verejnoprávnou televíziou. Z druhej strany sa argumentovalo právom ľudí zastávajúcich alternatívne názory na ich verejnú prezentáciu a diskusiu.

Read More →

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress