Okapový chodník a jeho úloha

Už ste počuli o pojme „okapový chodník“? Pokiaľ nie, tak vám v krátkosti objasníme o čo sa jedná. Okapový chodník je taký chodník, ktorý sa nachádza v okolí budovy a jeho úlohou je zabraňovať presakovaniu vody ku konštrukcii budovy. Vďaka okapovému chodníku sa dažďová voda dostane do priameho styku s budovou len v minimálnych množstvách. Pokiaľ by sa v okolí nehnuteľnosti takýto chodník či iná zábrana voči presakovaniu vody nenachádzala, základy budovy ako aj jej prízemné poschodie by boli veľmi vlhké, čo by spôsobilo výskyt plesní na stenách či zníženie životnosti materiálov použitých na konštrukcii danej nehnuteľnosti. 

Materiály používané pri okapových chodníkoch

Materiál na výrobu okapového chodníku
Ulice s okapovým chodníkom

Na zhotovenie okapového chodníku okolo domu či akejkoľvek inej nehnuteľnosti sa najčastejšie používa kombinácia štrku a zámkovej dlažby. V minulosti boli veľmi obľúbené okapové chodníky z betónu, no časom vysvitlo, že betón nepatrí medzi materiály, ktoré sú na zhotovenie okapového chodníku najvhodnejšie. Dôvod je ten, že stavba sa časom posúva, inak povedané „sadá“, čo spôsobuje vznik medzier medzi betónovým okapovým chodníkom a stavbou. Z dôvodu vzniku takýchto medzier sa okapový chodník stáva neefektívnym. Na rozdiel od betónového okapového chodníku sa takýto problém pri okapových chodníkoch zo štrku a zámkovej dlažby nevyskytuje. Pokiaľ sa rozhodnete pre kombináciu štrku a zámkovej dlažby, netreba zabúdať na to, že štrk je potrebné ohraničiť obrubníkom aby sa zabránilo jeho neželanému presúvaniu. 

Okapový chodník svojpomocne?

Radi by ste sa o zhotovenie okapového chodníku okolo vášho domu postarali sami bez toho, aby ste využili služby profesionála? Pokiaľ ste v oblasti stavebníctva skúsení, máte potrebné vedomosti a náradie, tak sa môže jednať o vhodné riešenie. Avšak väčšina ľudí nemá potrebné skúsenosti ani vedomosti a nedisponujú vhodným náradím. V takom prípade je jednoznačne najrozumnejším riešením prenechať prácu na profesionálov. Vďaka tomu, že sa o zhotovenie vášho okapového chodníku postarajú odborníci si môžete byť istí, že práca bude odvedená profesionálne a že okapový chodník bude svoju úlohu vykonávať bezchybne. Pokiaľ máte záujem o kvalitný okapový chodník, obráťte sa na profesionálov na stránke https://www.polozime.sk/, ktorí sa s radosťou postarajú o jeho zhotovenie.