Moderný a účelový vstup na pozemok? Zvážte posuvné brány!

Brána je hlavným vstupom na pozemok. Spolu s plotom slúži na oddelenie pozemku od okolia, aby na pozemok nechodili nepovolané osoby alebo zvieratá. Brána by mala byť riešená takým spôsobom, aby pri otváraní neobmedzovala premávku alebo ľudí, aby bola ľahko otvárateľná. V súčasnosti sú v mimoriadnej obľube murované ploty. Sú moderné, trvácne, tvoria aj určitú protihlukovú bariéru, vzhľad je variabilný a podľa toho akú si zákazník určí výplň, môžu byť priehľadné alebo naopak zaručovať dokonalé súkromie. Ak chcete riešiť murovaný plot, zvážte možnosť osadenia posuvnej brány. Posuvné brány majú niekoľko výhod – sú jednoducho ovládateľné, nezasahujú do vozovky alebo chodníka, je možné ich otvárať automaticky, sú moderné a dizajnovo je možné ich zladiť s výplňou plota a farebne s domom.

Druhy posuvných brán

Cenovo dostupné posuvné brány
Kvalita posuvných brán závisí od viacerých faktorov

Posuvné brány môžu byť samonosné, koľajové alebo závesné. Dôležité je, aby sa s nimi uvažovalo už pri výstavbe plota, lebo brána potrebuje určitý nevyhnutný priestor na inštalovanie konštrukcie na ktorej sú upevnené a priestor na zasunutie brány pri jej otváraní. Posuvné brány sa pohybujú v C profiloch umiestnených v konštrukcii na plote. Samonosná brána je riešená takým spôsobom, že sa pohybuje len v konštrukcii, preto je pre jej stabilitu dôležité aby bola o 1/3 väčšia ako samotný vstup. Časť, o ktorú je brána väčšia sa neotvára ale je držaná v konštrukcii. Táto brána má niekoľko výhod: je možné je inštalovať aj nad nerovným povrchom, v šikmom svahu, v zimných mesiacoch nie je potrebné odpratať sneh pod bránou. Koľajové brány sú kratšie ako samonosné. V spodnej strane brány je umiestnené koliesko a na zemi drážka, po ktorej sa brána pomocou kolieska pohybuje. Tento druh brány potrebuje rovnú plochu pod bránou aby bol zabezpečený jej bezproblémový chod. Závesné brány sa pohybujú v C profile, ale tento je umiestnený nad bránou na strope, stene alebo v konštrukcii. Posuvné brány je možné kúpiť v rôznych farebných prevedeniach a z rôzneho materiálu. Sú bezúdržbové a mimoriadne obľúbené. Viac informácií o posuvných bránach sa dozviete po navštívení nasledujúcej stránky: https://www.i-brany.sk/.