Kladenie zámkovej dlažby, viete ako na to?

Urobte si radosť a postavte si pred domom alebo na záhrade cesty a cestičky. Ideálnym materiálom je zámková dlažba alebo prírodný kameň. aká bude stabilná vaša zámková dlažba, nezávisí len od kvality materiálu, ale v rovnakej miere aj od kvality jej položenia. Kladenie zámkovej dlažby nie je príliš náročná práca, ale samozrejme, vyžaduje si určitú mieru zručností a praxe.

Ako správne na kladenie zámkovej dlažby

Správne kladenie zámkovej dlažby
Cesty a chodníky zo zámkovej dlažby

Na spevnený podklad sa nanesie podložie hrubé 3-5 cm, drvené kamenivo frakcie 4-8 mm. Podložie sa pomocou profilov stiahne takým spôsobom, že sú dlažbové prvky pred osadením asi 1 cm nad plánovanou výškou spevneného povrchu. Podložie zostane najprv nezhutnené, aby sa tolerancie súvisiace s výrobou dlažbových prvkov pri neskoršom zhutňovaní povrchu mohli kompenzovať. Dlažbové lôžko musí vykazovať rovnakú hrúbku. Výškové rozdiely v podklade sa musia najprv vyrovnať nemrznúcim materiálom. Už v priebehu dodávky by sa dodané prvky mali skontrolovať, či sú v súlade s objednávkou, resp. s údajmi v dodacom liste. Pri údajoch o spotrebe materiálu z výroby je zahrnutý škárový rozostup 3-5 mm, ktorý je bežný v zmysle pokynov pre pokládku. Dodávku je treba skontrolovať, či nevykazuje poškodenie prepravou, vizuálne chyby a pod. Sťažnosti kvôli viditeľným chybám po pokládke nemožno prijať. Ukladanie dlažby sa v zásade vykonáva ponad hlavu, t.j. už z položenej plochy tak, že sa na podložie pri tom nevstupuje. Vibrovanie dlažby môže byť vykonané iba na suchom povrchu a pred jeho použitím. Pred vibrovaním majú byť medzery úplne vyplnené a dlažba dôkladne vyčistená. Celý povrch dlažby sa potom rovnomerne vibruje na požadovanú stabilitu pomocou vibrátora s gumovou podložkou. Ak neexistuje bočné lemovanie obrubníkmi, musí sa spevnená plocha v každom prípade zaistiť pred vibrovaním proti bočnému zosuvu. Po vibrovaní môže byť potrebné doplniť medzery opätovným vtieraním vhodného materiálu, prípadne nasýtením vodou. V žiadnom prípade by nemal byť vyplňovací materiál ponechaný na povrchu dlažby.  

Základné pravidlo kladenia zámkovej dlažby

Vždy by ste mali klásť dlaždice zmiešané z cca 3 paliet. Je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť výrazným rozdielom vo farbe, pretože na základe ich prírodnej suroviny zostanú dlažbové prvky prírodným produktom a tým prirodzene podliehajú určitým zmenám vo farbe. Odtiene aj pri jednofarebných povrchoch vplývajú na oživenie plochy.